Najlepszy klient OneDrive dla Linux

Klientów OneDrive dla Linux jest kilka aczkolwiek ten jeden wydaje się być najlepszy bazując na moich wcześniejszych doświadczeniach. Jest to niewątpliwie moja subiektywna ocena.  

Strona projektu na github: https://github.com/abraunegg/onedrive

Klienta można zbudować dla następujących systemów: Debian, Ubuntu, Fedora, Centos, Arch, Rapsbian, Gentoo, OpenSUSE. Kroki potrzebne do zbudowania dla tych systemów są opisane na powyższej stronie.

Paczka AUR dla Arch Linux: https://aur.archlinux.org/packages/onedrive-abraunegg-git/

Przy pierwszym uruchomieniu pojawi się adres pod który musimy przejść w celu logowania i autoryzacji klienta. W ramach potwierdzenia należy skopiować i wkleić do konsoli adres zwrotny.

[user@hostname ~]$ onedrive 
Authorize this app visiting:
https://.....
Enter the response uri: 

Przy pierwszym uruchomieniu po logowaniu należy dokonać pierwszej jednorazowej synchronizacji używając:

[user@hostname ~]$ onedrive --synchronize

lub (dla pełnej informacji):

[user@hostname ~]$ onedrive --synchronize --verbose

Nastąpi utworzenie folderu Onedrive i pobranie wszystkich plików z danego konta.

Aplikacja może być uruchamiana na uprawnieniach zwykłego użytkownika przy pomocy systemd:

systemctl enable onedrive@<username>.service
systemctl start onedrive@<username>.service

Domyślną konfigurację możemy wyświetlić wpisując:

[user@hostname ~]$ onedrive --display-config

Możemy ją też edytować poprzez stworzenie pliku w lokalizacji:

/home/user/.config/onedrive/config

Oraz dodania odpowiednich wartości zgodnie z dokumentacją na stronie projektu.